Termeni şi condiţii

Folosirea acestui site, implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a tuturor termenilor şi condiţiilor. Neacceptarea acestor termeni şi condiţii ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea în continuare a site-ului şi sancţionarea sa în conformitate cu prevederile legale ale statului român.

 

1. DREPTURI DE AUTOR, MARCĂ ŞI PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Clinica Dentară Ambra oferă acces liber la site-ul www.clinicaambra.ro şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţii existente pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.

Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de Clinica Dentară Ambra sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris al Clinicii Dentare Ambra sau al partenerilor săi.

Conţinutul acestui site, textele, elemente de grafică, simbolurile, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea Clinicii Dentare Ambra.Toate drepturile sunt rezervate.

 

2. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

Scopul website-ului este de a informa, de a ajuta utilizatorii să găsească cât mai uşor, structurat şi rapid datele necesare. Informaţiile si imaginile site-ului constituie o prezentare generală a serviciilor Clinicii Dentare Ambra si au caracter pur informativ. Site-ul www. clinicaambra.ro nu oferă însă nici o garanţie că informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră sau că serviciile ce țin de website vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori.

Clinica Dentară Ambra îşi rezervădreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile de website puse la dispoziţie prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Clinica Dentară Ambra nu este răspunzătoare faţă de utilizator, orice terţă persoană fizică sau juridică sau instituţie pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

 

3. LIMITAREA RĂSPUNDERII

În cazul în care se fac referiri la alte site-uri nu garantăm şi/sau confirmăm sub nici o formă tipul de informaţie pe care îl veţi găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dvs. dacă vizitaţi sau nu aceste site-uri sau luaţi sau nu în considerare informaţia găsită acolo.

Clinica Dentară Ambra nu garantează, nu este şi nu poate fi facută responsabilă în nici un fel de disponibilitatea acestora, de forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective. Clinica Dentară Ambra nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de site-urile respective.

 

3. REGULI DE UTILIZARE

Nu sunt permise:


4. MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR

Clinica Dentară Ambra are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintreprevederile din secţiunea “Termeni şi condiţii” fără o notificare prealabilă şi fără a fi obligat săîndeplinească vreo altă formalitate faţă de utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site.